Heijmans

Insectenhotel en til bij Heijmans

Bij deze locatie van Heijmans zijn 2 insectenhotels IP HO 02 geplaatst, een huismussen til HT MU 02 en verschillende gevelkasten voor huismussen van het vernieuwde model van de NK MU 08.

Huimussen nestkasten aan de gevel bij Heijmans

Insectenhotel IP HO 02 en nestkasten voor huismussen