Diensten

 

 • Service contract monitoring

  Monitoring houdt in dat er op de juiste tijdstippen gecontroleerd wordt op de bezetting van (doel)soorten in de aangebrachte voorzieningen. Monitoring wordt door één of twee wildlife experts gedaan, afhankelijk van de grootte van het terrein en het aantal nestkasten op het terrein. Eventueel ook in samenwerking met ecologische adviesbureaus (Arcadis, Miecon, Regelink). U ontvangt altijd een rapportage met de verzamelde resultaten ondersteund met fotomateriaal.

  Meer informatie
 • Service contract onderhoud

  Een onderhoudscontract voor de geplaatste producten is altijd maatwerk. Het onderhoud wordt door één of twee wildlife experts gedaan, afhankelijk van de grootte van het terrein en het aantal nestkasten op het terrein.  Bij onderhoud ontvangt u een rapportage met de verzamelde resultaten ondersteund met fotomateriaal.

  Meer informatie
 • Quickscan/Ecologisch onderzoek

  Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient u aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving te voldoen. De Wet Natuurbescherming is hierbij van groot belang. Onderzoek vooraf naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied is noodzakelijk. Zo weet u precies welke maatregelen u dient te treffen om uw project aan te passen aan de eisen zoals gesteld in de Wet Natuurbescherming.

  Meer informatie