Duurzaamheid / Social Responsibility

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt een belangrijk onderdeel in de hedendaagse bedrijfsvoering. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat ‘Doing good’ op mens- en milieugebied leidt tot ‘Doing well’ op financieel gebied. De manier waarop u als bedrijf uw kernactiviteiten uitvoert en de verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van milieu en sociale aspecten wordt dan ook steeds belangrijker.
 

Educatieve bebording

Educatieve bebording FaunatorenGroen zijn =  groen doen = groen communiceren. Met de educatieve bebording van Vivara Pro kunt u zich duidelijk en professioneel als duurzame gemeente of maatschappelijk verantwoorde organisatie profileren. Bij elk project dat Vivara Pro realiseert is het mogelijk de stakeholders (leerlingen, medewerkers, bezoekers, klanten, inwoners) via educatieve bebording te informeren over het project. Zo kunt u bijvoorbeeld educatieve en leerzame bebording in uw gemeente plaatsen bij insectenhotels op pleisterplaatsen of in natuurgebieden. Als bedrijf kunt u een diervriendelijke bedrijfstuin aanleggen waarbij de educatieve bebording uw bedrijfsfilosofie op het gebied van duurzaam ondernemen uitdraagt. Alle bebording wordt op maat en in overleg geproduceerd en indien gewenst geplaatst.

educatieve bebording voor verhoging biodiversiteit

Het groene karakter van Vivara Pro

Vivara Pro hecht uiteraard zelf ook veel waarde aan de wijze waarop zij haar onderneming runt. Zo ontwikkelt zij al haar producten met de gedachte dat iedereen er beter van moet worden. Dit resulteert in bewuste keuzes, bijvoorbeeld op het gebied van de gebruikte materialen. Vivara Pro hecht waarde aan het inkopen van hout uit goed beheerde bossen waar mogelijk. Het FSC®-label geeft welke van onze producten uitsluitend hout bevatten in overeenstemming met Forest Stewardship Council®. De Forest Stewardship Council is een internationale non-gouvernementele organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. Maar bewuste keuzes worden ook gemaakt op het gebied van de vervaardiging van producten. Dit wordt veelal uitbesteed aan een sociale werkplaats.

Groene karakter van Vivara Pro. Dit bos is wat Vivara Pro graag ziet.