Markten

Vivara Pro produceert hoogwaardige natuurbeschermingsproducten voor de professionele markt. Wij leveren producten en diensten aan gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, multinationals, architecten en (ecologische) adviesbureaus.

Markten

 • Publieke Sector

  Hoog op de agenda van de Nederlandse overheid staat duurzaam gebruik, verhogen van de biodiversiteit en inzet van natuurlijke hulpbronnen. Er worden veel initiatieven genomen voor het ontwikkelen van een effectief nationaal beleid want er is meer aandacht nodig voor biodiversiteit.

  Meer informatie
 • Bouw en vastgoed

  Duurzaam bouwen is woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkelen en gebruiken met respect voor mens en milieu. Duurzaam bouwen draagt bij aan een beter milieu en een gezonde woon- en werkomgeving. Bij duurzaam bouwen worden bijvoorbeeld duurzame materialen gebruikt en/of materialen hergebruikt. Er wordt gezorgd voor een gezond binnenklimaat, verantwoord watergebruik en energiebesparing..

  Meer informatie
 • Woningbouwcorporaties

  Steeds meer woningbouwcorporaties voeren projecten uit ter verbetering van de biodiversiteit. Daarmee dragen ze ook bij aan de leefbaarheid en de beleving van de leefomgeving. Ook worden bestaande woningen verduurzaamd en steeds meer nieuwe woningen duurzaam gebouwd. Voor een hoger wooncomfort en betaalbaarheid van de energiekosten in de toekomst. .

  Meer informatie
 • Ecologische adviesbureau's

  Vivara Pro werkt samen met diverse ecologische adviesbureaus. Zij geven onder andere advies ten behoeve van de BREEAM certificering en worden ingeschakeld voor onderzoek bij flora en fauna wetgeving. Voor de uitvoering van de resultaten levert Vivara Pro de gewenste producten en zorgt voor de plaatsing er van.

  Meer informatie
 • Infrastructuur en mobiliteit

  Het is belangrijk om natuur mogelijk te maken rondom onze infrastructuur. Dit geldt voor de flora maar zeker ook voor de fauna.  Vivara Pro biedt hiervoor diverse mogelijkheden en denkt graag mee over het inrichten van deze natuur. Voor het inrichten van wegbermen bieden wij bijvoorbeeld inheemse zaadmengsels voor zowel vogels als insecten. .

  Meer informatie
 • Leisure

  Bij recreëren in de natuur is er een dunne scheidslijn; wat is natuur en wat is recreëren. Hoe gaan deze twee samen zonder de natuur te verstoren. Het is belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden om de kleine stukken natuur goed te benutten. Vivara Pro kan hierbij helpen. Wij bieden diverse producten om terreinen in te richten. Bij elk project dat Vivara Pro realiseert is het mogelijk om educatieve bebording te plaatsen..

  Meer informatie
 • Landelijk gebied

  De natuur en de boeren hebben elkaar nodig om de buitenruimte in te richten. Boeren zijn zich hiervan steeds meer bewust. Biodiversiteit in het omringende landschap is van groot belang, zeker voor de gewassen. Bijen en hommels bestuiven fruitbomen, sluipwespen en lieveheersbeestjes bestrijden bladluis en wormen verbeteren de bodemstructuur. .

  Meer informatie