Infrastructuur en mobiliteit

Het inrichten van de natuur rondom een spoorwegterrein.Het is belangrijk om natuur mogelijk te maken rondom onze infrastructuur. Dit geldt voor de flora maar zeker ook voor de fauna. Vivara Pro biedt hiervoor diverse mogelijkheden en denkt graag mee over het inrichten van deze natuur. Voor het inrichten van wegbermen bieden wij bijvoorbeeld inheemse zaadmengsels voor zowel vogels als insecten. Wij plaatsen zogenaamde “roofvogelpalen” om te voorkomen dat roofvogels en uilen in de toppen van jonge aanplant van bomen gaan zitten.

Vivara Pro kan ook advies geven voor het inrichten van duurzame rustplaatsen en/of pleisterplaatsen.

Vivara Pro geeft een advies op maat aan wegenbouw, rail en luchthavens. Een referentieproject dat goed aansluit op deze markt is: NS