Landelijk gebied

landelijke gebieden hebben vaak last van muizenoverlast. Dit kan op een natuurlijke wijze bestreden worden, De natuur en de boeren hebben elkaar nodig om de buitenruimte in te richten. Boeren zijn zich hiervan steeds meer bewust. Biodiversiteit in het omringende landschap is van groot belang, zeker voor de gewassen. Bijen en hommels bestuiven fruitbomen, sluipwespen en lieveheersbeestjes bestrijden bladluis en wormen verbeteren de bodemstructuur. 

Ook rond de boerderij zelf is vaak veel ruimte om aantrekkelijk te maken voor flora en fauna. Door middel van een quickscan wordt duidelijk wat er mogelijk is.
Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld de aanleg van poelen, inzaaien (met inheemse bloemzaden) of aanplanten van braak liggende terreinen, het plaatsen van nestkasten voor vogels en vleermuizen en het plaatsen van insectenhotels

Bij muizenoverlast is het plaatsen van nestkasten voor roofvogels en uilen een optie, dit zorgt voor een natuurlijke bestrijding van muizen.

Vivara Pro geeft een advies op maat aan agrariërs en landschappen. Een referentieproject dat goed aansluit op deze markt is: Varkenshouderij Houbensteyn