Leisure

Producten toepassen voor zangvogels en vleermuizen. Bij recreëren in de natuur is er een dunne scheidslijn; wat is natuur en wat is recreëren. Hoe gaan deze twee samen zonder de natuur te verstoren. Het is belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden om de kleine stukken natuur goed te benutten. Vivara Pro kan hierbij helpen. Wij bieden diverse producten om terreinen in te richten. Bij elk project dat Vivara Pro realiseert is het mogelijk om educatieve bebording te plaatsen.

Op bestaande en nieuw aangelegde leisure terreinen kan de biodiversiteit gemakkelijk vergroot worden door het onder andere het plaatsen van nestkasten en/of vleermuiskasten. Ook aanleg van natuurvriendelijk groenstroken en tuinen zorgen voor een aantrekkelijke omgeving voor mens en dier. Hier past ook het plaatsen van insectenwanden bij.

Vivara Pro geeft een advies op maat aan golfterreinen, sportparken, bungalowparken/campings, dierentuinen en attractieparken. Een referentieproject dat goed aansluit op deze markt is: SV Kampong