Natuurinclusief bouwen

In de bouw is veel aandacht voor energieneutraal en circulair bouwen, gelukkig is er ook steeds meer aandacht voor natuurinclusief bouwen (en renoveren).

Er wordt tegenwoordig meer gebouwd wat resulteert in minder ruimte voor de dieren, ook door de manier van bouwen en isoleren verdwijnen steeds meer plekken voor de dieren. Bij natuurinclusief bouwen wordt er rekening gehouden met de natuur. De natuur wordt als het ware geïntegreerd in de bouw van woningen, bedrijfspanden en diverse andere objecten. Daarnaast wordt ook de natuur in de omgeving meegenomen. Dit heeft veel voordelen voor mens en dier, het vergroot de biodiversiteit en het zorgt voor een prettig leefklimaat.

Er zijn diverse maatregelen die u kunt treffen. Bij nieuwbouw kunnen, op een relatief simpele en goedkope manier, voorzieningen worden ingebouwd voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Schakel daarvoor in een vroeg stadium een (stads)ecoloog in zodat voorzieningen al in de plan- en ontwerpfase worden meegenomen. Ook bij renovatie projecten kunnen de inbouwstenen verwerkt worden. Zo biedt u kwetsbare soorten een verblijfplaats, in ruil daarvoor helpen zij met de bestrijding van insecten zoals muggen.

 

Naast het aanbrengen van verblijfplaatsen kunt u ook de groene daken en gevels aanleggen. Zo blijven gebouwen in de zomer koeler en in de winter warmer. Bijkomend voordeel is dat de groene daken en gevels hevige regenbuien beter kunnen opvangen waardoor het riool niet overbelast raakt.

Natuurinclusief bouwen creëert een win-win situatie voor mens en dier en is een voorwaarde om onze omgeving leefbaar en toekomstbestendig te houden.