Sovon Vogelonderzoek Nederland

Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan.

Onafhankelijk
De resultaten van de tellingen die Sovon organiseert vormen een basis voor het natuurbeleid en beheer in ons land en worden inmiddels voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit staan hoog in het vaandel van Sovon. Via structurele tellingen streven we naar het leveren van wetenschappelijk onderbouwde feiten, op basis waarvan de overheid en andere instanties beleid kunnen vormen.

Samenwerking met Vivara Pro
De samenwerking met Vivara Pro is gericht op het versterken van onderzoek naar vogels. Zo zijn er in 2014 'het Jaar van de Spreeuw' 100 nestkasten verspreid onder vrijwilligers, om het broedsucces van deze soort te onderzoeken.

Kijk voor meer informatie op www.sovon.nl