Onze Partners

Vivara Pro werkt nauw samen met natuurbeschermingsorganisaties. Op verschillende wijze levert zij zo haar bijdrage om het leefmilieu van plant en dier te verbeteren. Producten worden veelal samen met deze groene partners ontwikkeld en getest. Daarnaast ondersteunt Vivara Pro haar groene partners financieel door een deel van haar opbrengst af te staan. Zo geeft Vivara Pro op haar beurt weer een stukje terug aan de natuur.

Vivara Pro werkt nauw samen met o.a. Vogelbescherming Nederland en Vlaanderen, Sovon, Natuurmonumenten, Stichting Eekhoornopvang Nederland, Stichting Egelbescherming Nederland, De Vlinderstichting, RAVON, Zoogdiervereniging, Natuurpunt en IVN.

Vivara Pro laat haar partners aan het woord. Zij informeren u over hun visie en missie. Daarnaast informeren zij u over de intensieve samenwerking met Vivara Pro en waar dit in de dagelijkse praktijk toe leidt.

 • Vogelbescherming Nederland

  Vogelbescherming Nederland

  Vivara Pro en Vogelbescherming Nederland werken nauw samen om de leefomstandigheden van vogels in onze directe omgeving te verbeteren. Veel Vivara Pro artikelen dragen het logo van Vogelbescherming Nederland. Deze producten zijn allemaal vooraf getest op veiligheid, effectiviteit en duurzaamheid…

  Lees Meer
 • Natuurmonumenten

  Natuurmonumenten

  Natuurmonumenten is een vereniging met meer dan 719.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Jaarlijks doneert Vivara Pro een vast bedrag aan Natuurmonumenten om Nederland open en groen te houden, zodat we kunnen blijven genieten van de natuur…

  Lees Meer
 • De Vlinderstichting

  De Vlinderstichting

  De Vlinderstichting zet zich sinds 1983 in voor de bescherming van vlinders en libellen en hun leefgebieden in Nederland en Europa. De Vlinderstichting geeft adviezen over beleid en beheer, zodat de leefomstandigheden van vlinders en libellen verbeteren. Daarnaast houdt De Vlinderstichting zich bezig met voorlichting en educatie…

  Lees Meer
 • Zoogdiervereniging

  Zoogdiervereniging

  De Zoogdiervereniging zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van inheemse wilde zoogdieren en hun leefgebieden in Nederland. Naast de vele vrijwilligers en werkgroepen die actief zijn binnen de Zoogdiervereniging, is er het professionele bureau in Nijmegen. Het bureau van de Zoogdiervereniging voert al vele jaren in opdracht een…

  Lees Meer
 • GierzwaluwBescherming-Nederland

  Gierzwaluwbescherming Nederland

  Vivara Pro en Gierzwaluwbescherming Nederland werken samen om nestkasten voor de Gierzwaluw te optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn de inbouwstenen IB GZ 03 en IB GZ 04. Gierzwaluwbescherming Nederland wisselt met haar leden informatie uit en draagt de passie voor de gierzwaluw uit naar de mensen die haar nog niet kennen.

  Lees Meer

 • RAVON

  RAVON

  RAVON staat voor Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland. RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie voor deze soortgroepen. Vanuit het landelijke bureau verricht men onderzoek voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers, zoals overheden, terreinbeheerders, waterschappen en groene adviesbureaus. Alle activiteiten…

  Lees Meer
 • Stichting Eekhoornopvang Nederland

  Stichting Eekhoornopvang Nederland

  De eekhoorn heeft het decennia lang al moeilijk. Eekhoornopvang Nederland levert daarom een belangrijke bijdrage om dit bijzondere dier te helpen. Dit doen ze door de in nood verkerende inheemse rode eekhoorns op te vangen. Na de medische verzorging, revalideren de eekhoorns in volières om ze uiteindelijk weer vrij te laten in de natuur. Naast de zorg...

  Lees Meer
 • Stichting Eekhoornopvang Nederland

  Stichting Egelbescherming Nederland

  Egelbescherming Nederland is de grootste opvang voor egels in West-Europa. Jaarlijks vangen zij 1200 gewonde, zieke en verweesde egels op. Het doel is net als bij de eekhoorns om de egels tijdelijk op te vangen, (medisch) te verzorgen en te laten revalideren om ze vervolgens weer vrij te laten in de natuur.

  Lees Meer
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland

  Sovon Vogelonderzoek Nederland

  Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan…

  Lees Meer
 • IVN

  IVN

  IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo'n twintigduizend betrokken leden…

  Lees Meer
 • De Eendenkooi Stichting

  De Eendenkooi Stichting

  De Eendenkooi Stichting is (inter)nationaal en lokaal actief en is een kennis- en informatiepunt voor eendenkooien en het historische ambacht van de eendenkooiker. Vivara Pro heeft een samenwerkingsverband met De Eendenkooi Stichting dat zich onder meer richt op de ontwikkeling van eendenkorven, waardoor eenden de beschikking…

  Lees Meer
 • Forest Stewardship Council

  Forest Stewardship Council®

  Het FSC® logo geeft aan dat deze producten uitsluitend FSC-gecertificeerd hout bevatten. Deze zijn onafhankelijk gecertificeerd in overeenstemming met de regels van het Forest Stewardship Council®

  FSC® gecertificeerde producten zijn herkenbaar aan het FSC boom-logo.

  Lees Meer
 • Natuurpunt

  Natuurpunt

  Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die al meer dan 50 jaar planten, dieren en hun natuurlijke omgeving beschermt in Vlaanderen. 118.000 leden, 6.000 vrijwilligers en 480 professionele medewerkers zetten zich dagelijks in om bedreigde planten, dieren, biotopen en landschappen te beschermen. Daartoe kopen en beheren ze honderden…

  Lees Meer
 • Vogelbescherming Vlaanderen

  Vogelbescherming Vlaanderen vzw zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met haar leefomgeving. Vaak heeft het beschermen van vogels een positief effect op…

  Lees Meer
 • Naturschutzbund Deutschland e.V

  Naturschutzbund Deutschland e.V

  Kijk voor meer informatie op www.nabu.de

 • Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.

  Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.

  Kijk voor meer informatie op www.lbv.de

 • Natagora

  Natagora

  Kijk voor meer informatie op www.natagora.be

 • La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux

  La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux

  Kijk voor meer informatie op www.protectiondesoiseaux.be

 • The Mammal Society

  The Mammal Society

  Kijk voor meer informatie op www.mammal.org.uk

 • Froglife

  Froglife

  Kijk voor meer informatie op www.froglife.org