Referentieprojecten

Vivara Pro heeft al vele projecten afgerond. Hier vind u een overzicht van diverse projecten die Vivara Pro al heeft afgerond.

 

 • Voorzieningen bij pand Heijmans

  Heijmans

  Bij het pand van Heijmans zijn diverse voorzieningen toegepast om de biodiversiteit te verhogen

  Meer informatie

 • Inbouwstenen voor huismussen en gierzwaluwen

  Natuurinclusief bouwen Berckelbosch

  Natuurinclusief bouwen heeft dus veel meerwaarde gecreëerd door het verwerken van verschillende natuurbeschermingsproducten van Vivara Pro in de woningen. In dit project is duidelijk te zien dat stedelijke ontwikkeling en natuur goed samen kunnen gaan.

  Meer informatie

 • SV Kampong

  In April 2021 hebben we bij SV Kampong een aantal voorzieningen geplaatst. Dit om de vereniging groener te maken en de biodiversiteit te verhogen.

  Meer informatie

 • Oeverzwaluwwand Zwolle

  In Zwolle is in 2016 een mobiele oeverzwaluwwand geplaatst. Het eerste jaar was er interesse maar werd er niet gebroed. In het voorjaar van 2017 is de oeverzwaluwwand verplaatst en met succes, vanaf mei werd er door oeverzwaluwen op de nestwand gevlogen en in juni werd er genesteld. Eind juni kropen de eerste kuikens uit hun ei.

  Meer informatie

 • BREEAM

  Agro Merchants BREEAM

  Vivara Pro heeft een aantal werkzaamheden verricht bij Agro Merchants op de Maasvlakte in het kader van een BREEAM certificering. Meerdere nestkasten en insectenhotels zijn geplaatst. Een strook grond is ingezaaid met een inheems bloemenmengsel voor bijen en er is een takkenril gebouwd.

  Meer informatie

 • Kerkuilentil Purmerend

  In Purmerend heeft Vivara Pro twee kerkuilentillen (HT KE 01 Kerkuilentil) geplaatst bij de natuurstrook rond het bedrijventerrein Baanstee in Purmerend. De tillen zijn op maat gebouwd. In het gebied waar de tillen geplaats worden staan drie boerderijen die gesloopt worden, in deze boerderijen broeden al twee paar kerkuilen. De tillen dienen dus als compensatie.

  Meer informatie

 • Faunatoren Boxmeer

  Het oude Catharinaklooster in Sambeek wordt in de toekomst verbouwd of gesloopt. In het klooster verblijven diverse dieren waaronder vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Voor deze dieren moet in de directe omgeving van het Catharinaklooster een vervangende verblijfplaats komen. Gemeente Boxmeer is een samenwerking aan gegaan met Vivara Pro om dit te realiseren in de vorm van een Faunatoren.

  Meer informatie

 • Efteling

  Voor de Efteling heeft Vivara Pro jaren geleden een adviesplan opgesteld ten behoeve van het behoud van de flora en fauna in dit bosrijke pretpark. Zowel het pretpark zelf, als het bungalowpark Bosrijk en het golfterrein werden door Vivara Pro geïnventariseerd. Daarnaast heeft Vivara Pro ondersteuning geboden bij de verwezenlijking van de aanpassingen uit het plan.

  Meer informatie

 • Varkenshouderij Houbensteyn

  Varkenshouderij Houbensteyn

  Houbensteyn B.V. heeft Vivara Pro ingeschakeld om meer biodiversiteit rondom de nieuwe zichtstal en de afwateringsvijver te creëren. De verloren gegane flora en fauna op die locatie dient gecompenseerd te worden. Naast de wettelijke verplichting wil Houbensteyn een grote extra investering doen. Aan de voorzijde van de varkensstal ligt namelijk een perceel met een afwateringsvijver dat hij duurzaam wil inrichten. En dan op zo`n manier dat het daadwerkelijk bijdraagt aan de lokale flora en fauna.

  Meer informatie

 • Varkenshouderij Houbensteyn

  Slechtvalkenkast Universiteit Utrecht

  Plaatsing van twee slechtvalkenkasten op het terrein van de Universiteit Utrecht. Een paartje slechtvalken is waargenomen op het "W.C. van Unnik" gebouw, het is echter de bedoeling dat de slechtvalken deze locatie verlaten. De nestkasten zijn een mitigerende maatregel. 

  Meer informatie

 • Boer zoekt vleermuis

  Boer zoekt vleermuis

  “Boer zoekt vleermuis” is een project van Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Bureau van de Zoogdiervereniging. Zij willen de leefomstandigheden voor vleermuizen op agrarische bedrijven in Zuid-Holland verbeteren omdat er vaak in de directe omgeving van deze bedrijven geen geschikte verblijfplaatsen meer zijn. Vivara Pro heeft voor dit project diverse vleermuiskasten geleverd.

  Meer informatie

 • Veth Propulsion

  Veth Propulsion

  Veth Propulsion is een internationaal opererende fabrikant van voorstuwingsinstallaties op schepen. Onlangs hebben zij een nieuw kantoor en nieuwe productiehallen laten bouwen, waarbij sterk is ingezet op duurzaamheid en milieu. Bij het aanleggen van de groenvoorziening heeft Veth Propulsion in samenwerking met Vivara Pro laten zien dat biodiversiteit en het bedrijfsleven zeer goed samen gaan op een bedrijventerrein.

  Meer informatie

 • Duurzame nieuwbouwontwikkeling BREEAM

  In opdracht van Mostert de Winter heeft Vivara Pro mede voor de BREEAM certificering 2 vleermuiskasten, een insectenhotel en een slechtvalkenkast geleverd en geplaatst. 

  Meer informatie
 • Generator Hostel Amsterdam

  Het voormalige gebouw van de zoölogische universiteit is omgebouwd tot hostel en biedt plaats aan 564 bezoekers. Het hostel zal voldoen aan het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL met als doelstelling de kwalificatie "very good". Om deze kwalificatie te halen moet onder andere minimaal één punt behaald worden voor LE 4 "Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied".  Vivara Pro heeft voor dit onderdeel diverse producten geleverd en geplaatst.

  Meer informatie

 • Petrus Banden Kerk Venray

  Vivara Pro heeft de meest geschikte locatie voor plaatsing van de nestkast (in combinatie met webcam) op de toren bepaald. Ook is de locatie geïnspecteerd en gekeken wat er nodig was voor de plaatsing. Op basis van het bezoek en inspectie is een plan gemaakt. Vivara Pro heeft de nestkast voor de slechtvalk geleverd en voor de gehele orderverwerking gezorgd. Met onze expertise hebben wij samen met de gemeente Venray het project ter plaatse in goede banen geleid.

  Meer informatie

 • Maasziekenhuis Pantein Boxmeer

  De binnentuin van het ziekenhuis is door Vivara Pro diervriendelijk ingericht. De tuin is voorzien van diervriendelijke beplanting, er zijn twee voederplaatsen ingericht en er is een insectenhotel geplaatst. De complete
  tuin is verder voorzien van educatieve bebording.

  Meer informatie

 • Landal GreenParks

  Landal GreenParks neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit doet ze door met respect om te gaan met de omgeving waar de recreatieparken zijn gelegen. Daarnaast laten zij hun gasten deze groene beleving ervaren. Vivara Pro werd voor verschillende parken van Landal ingeschakeld om nestkasten op te hangen, voederplaatsen in te richten en insectenhotels met educatieve bebording te plaatsen.

  Meer informatie