PRODUCTGROEPEN

Samen succesvol
Natuurinclusief
Bouwen

Natuurinclusief bouwen is het bouwen of renoveren van huizen of andere gebouwen waarbij rekening wordt gehouden met het behoud van de flora en fauna en de verbetering van de biodiversiteit in de omgeving. link

  • Producten ontwikkeld met natuurorganisaties
  • Ervaren ecologen en adviseurs
  • Eigen Europese fabrieken
  • Duurzame productie/FSC gecertificeerd
  • Complete projectuitvoering

NATUURINCLUSIEF BOUWEN EN RENOVEREN

Natuurinclusief bouwen is het bouwen of renoveren van huizen of andere gebouwen waarbij rekening wordt gehouden met het behoud van de flora en fauna en de verbetering van de biodiversiteit in de omgeving. De natuur wordt als het ware geïntegreerd in de bouw van woningen, bedrijfspanden en diverse andere objecten. Bij nieuwbouw, renovaties en gebiedsinrichting wordt er dus rekening gehouden met onder andere vleermuizen, vogelsoorten, insecten en beplanting.

Soortenmanagementplan

Het ecologisch onderzoek, de maatregelen en de aanvraag van de omgevingsvergunning kost veel tijd en moet telkens opnieuw gedaan worden. En dat kan anders.  Een gemeente kan namelijk ook in één keer voor de gehele gemeente een ecologisch onderzoek doen en maatregelen nemen op gebiedsniveau. De gemeente beschrijft dit ecologisch onderzoek en de maatregelen op gebiedsniveau in een soortenmanagementplan

ONZE
PRODUCTGROEPEN

De jarenlange samenwerking tussen Vivara Pro en haar natuurbeschermingsorganisaties heeft ertoe geleid,dat de producten voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen en gecertificeerd zijn door de natuurbeschermingsorganisaties

BIODIVERSE GROENGEVELS

Bij natuurinclusief bouwen en ontwerpen wordt steeds vaker speciale aandacht besteed aan de gevel. Groene gevels hebben diverse voordelen. In de zomer zorgen ze voor merkbare verkoeling, zowel voor het gebouw zelf als voor de stad. In de winter behouden ze de warmte binnen het gebouw. Planten dragen door verdamping bij aan een koeler stads- en straatklimaat. Bovendien wordt geluidsdemping gerealiseerd doordat de weerkaatsing van geluid tussen de gevels afneemt.

OPLOSS

NATUURLIJKE CONTROLE HINDERLIJKE SOORTEN

Steeds meer organisaties in de industrie en agrarische sector realiseren zich dat tijdelijk hinderlijke soorten effectiever bestreden kunnen worden met natuurlijke oplossingen dan met gangbare chemische middelen. Door een verbeterd beheer van bermen, het zaaien van inheemse (akker)flora en het plaatsen van voorzieningen zetten we de natuur in om ons te helpen bij de controle van deze soorten.

NGEN.

NATUURVRIENDELIJKE
INRICHTING

Natuurinclusief bouwen biedt kansen om de biodiversiteit te vergroten en een gezonde leefomgeving te creëren. Het succes van faunavoorzieningen hangt echter ook af van natuurvriendelijke groenstructuren rondom gebouwen. Het is cruciaal om een natuurvriendelijke inrichting vroeg in het planproces op te nemen. Zo draagt elk projectgebied bij aan een gezond ecosysteem, bevordert het biodiversiteit en creëert het een aangenaam leefklimaat.

WAAROM NATUURINCLUSIEF BOUWEN

Natuurinclusief bouwen heeft veel voordelen voor mens en dier, het vergroot de biodiversiteit en het zorgt voor een prettig leefklimaat. Het creëert een win-win situatie en is een voorwaarde om onze omgeving ook in de toekomst leefbaar te houden.

Op de website Checklist Groen Bouwen, een initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, staat veel informatie over natuurinclusief bouwen. Je vindt daar diverse voorbeeldprojecten en kunt een advies op maat krijgen om projecten en ontwerpen natuurvriendelijker te maken. Daarnaast hebben Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging een online toolbox voor natuurinclusief bouwen gelanceerd met praktische informatie en handvatten.  Zo bouwen we samen succesvol natuurinclusief.

BEKIJK DE VIDEO NATUURINCLUSIEF BOUWEN
DIEN

ECOLOGISCH ONDERZOEK & ADVIES

Volgens de Wet Natuurbescherming is het bij ruimtelijke ontwikkelingen noodzakelijk vooraf onderzoek te doen naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied. Zo wordt precies duidelijk welke maatregelen er nodig zijn om een project uit te voeren. Wij helpen je bij de keuze voor de juiste ecologische voorzieningen voor een project.

STEN

MONTAGE VOORZIENINGEN

Naast het leveren van producten kunnen wij ook het plaatsingswerk van zowel tijdelijke als permanente voorzieningen uitvoeren. Denk daarbij aan het ophangen van vleermuiskasten, gierzwaluwkasten en het plaatsen van insectenhotels en faunapalen.

BEHEER, REPARATIE & ONDERHOUD

Na installatie is regelmatig beheer en onderhoud van faunavoorzieningen belangrijk. Door blootstelling aan weer en wind lopen de voorzieningen risico op beschadiging of scheefhangen. Bovendien kan schade ontstaan door bijvoorbeeld spechten of predatoren.

Onze referenties

Heeft u onze inspiratiegids al gezien?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en
blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
Copyright Vivarapro
Sitemap