PRODUCTGROEPEN

Faunainrichtingsplan

Een faunainrichtingsplan is een gedetailleerd advies. Het geeft aan welke faunaondersteuning belangrijk  is voor een project of omgeving. Een goed faunainrichtingsplan draagt bij aan een gezond ecosysteem, verhoogt de biodiversiteit en creëert een prettig leefklimaat voor mens en dier.

Werkwijze faunainrichtingsplan

Voor een optimaal aansluitend faunainrichtingsplan is het belangrijk dat een ecologisch rapport als basis dient. Als alle benodigde projectinformatie wordt verstrekt, sturen wij een offerte voor het opstellen van het plan. Na ontvangst van de opdrachtbevestiging zal ons team het faunainrichtingsplan opstellen en toesturen.

In het faunainrichtingsplan wordt aangegeven welke faunavoorzieningen mogelijk zijn en waar ze het best toegepast kunnen worden. Gekleurde stippen op de project/bouw/geveltekeningen geven de locaties van deze voorzieningen aan. Het plan bevat daarnaast een kostenoverzicht.

Welke informatie hebben wij nodig voor het faunainrichtingsplan?

Om een goed plan op te kunnen stellen, hebben wij een aantal zaken nodig:

  • Ecologische quickscan
  • Plattegrond (b.v. Google satellietkaart) met daarop gemarkeerd:

1. Layout van het werkgebied, inclusief aan- en afvoerwegen
2. Aangrenzende bestaande groenstructuren (bomen, struiken, water)
3. Volwassen bomen, ook in aangrenzende omgeving (indien mogelijk met stippen aangegeven)
4. Verlichting inclusief aard verlichting (indien mogelijk met stippen aangegeven)
5. De locaties van gewenste voorzieningen die buiten het ecologisch plan vallen, zodat we zo goed mogelijk rekening kunnen houden met eventueel aanvullende wensen (indien mogelijk met stippen aangegeven)

Als er ook voorzieningen aangebracht moeten worden op bestaande bebouwing dan graag foto’s en situatieschetsen per gevel inclusief:

  • Grofweg aangegeven afmetingen – hoogtes
  • Grofweg aangegeven aanwezige ramen/deuren/balkons/verlichting
  • Aard van gevelmateriaal en aard verlichting
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en
blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
Copyright Vivarapro
Sitemap