PRODUCTGROEPEN

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen, is het bouwen of renoveren van huizen of andere gebouwen met oog voor het behoud van flora en fauna. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden om de biodiversiteit in de omgeving te verbeteren.

Bij nieuwbouw, renovaties en gebiedsinrichting wordt er bij natuurinclusief bouwen rekening gehouden met vleermuizen, vogelsoorten als gierzwaluwen, huismussen en zwaluwen, insecten en beplanting.

De natuur wordt als het ware verwerkt in de bouw. Dit kan variëren van het integreren van groene daken en gevels tot het ontwikkelen van gebouwen met op maat gemaakte voorzieningen voor verschillende diersoorten.

Wet natuurbescherming en natuurinclusief bouwen

De Wet Natuurbescherming regelt de bescherming van de natuur in Nederland. Een belangrijk deel van deze wet gaat over de bescherming van kwetsbare diersoorten. Zo is het verboden om deze dieren te verstoren, te vangen of te doden. Hierdoor is natuurinclusief bouwen extra belangrijk geworden.

Hoe kun je natuurinclusief bouwen?

Een aantal diersoorten gebruikt het liefst onze gebouwen om te broeden, jongen groot te brengen of te overwinteren. Er zijn verschillende maatregelen die je kunt nemen om natuurinclusief te bouwen. Zo kun je nest- en verblijfmogelijkheden voor vleermuizengierzwaluwenhuismussen en insecten plaatsen. Hiervoor zijn zowel permanente als tijdelijke voorzieningen mogelijk.

Bij nieuwbouw kunnen op een relatief simpele en goedkope manier voorzieningen worden ingebouwd voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Schakel daarvoor in een vroeg stadium een (stads)ecoloog in, zodat voorzieningen al in de plan- en ontwerpfase kunnen worden meegenomen.

Ook bij renovatieprojecten kunnen deze voorzieningen verwerkt worden. Naast het aanbrengen van verblijfplaatsen is bij natuurinclusief bouwen het aanleggen van het juiste groen in de openbare ruimte en tuinen van groot belang. Insecten, zaden en vruchten vormen immers een voedselbron voor vogels, zoogdieren en amfibieën.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en
blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
Copyright Vivarapro
Sitemap